miercuri, 7 noiembrie 2018

SĂ STĂM BINE, SĂ STĂM CU FRICĂ, SĂ LUĂM AMINTE !!!...a strigat îngerul cu sabia de foc...


Rugăciunea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

„ Sfinţilor Arhangheli, care fără de trup slujiţi Ziditorului lumii cu credinţă şi tărie, rugaţi-vă pentru noi şi cereţi de la Domnul Dumnezeul nostru puterea să stăm în faţa vrăjmaşilor neclintiţi şi nebiruiţi, în numele adevăratei credinţe a Adevăratului nostru împărat ceresc. Cu sabie de foc distrugeţi pe cei răi care niciodată nu precupeţesc a ne vătăma trupul şi sufletul nostru, care ne urgisesc în numele Satanei, întunecatul stăpân al lumii celei de jos. Şi faceţi ca lumina Dumnezeiască să se reverse asupra noastră şi să ne lumineze calea şi sufletul şi acum şi-n vecii vecilor, de-a pururea. Amin!”

...SĂ STĂM BINE, SĂ STĂM CU FRICĂ, SĂ LUĂM AMINTE !!!...a strigat îngerul cu sabia de foc...

..."Acel înger nu este altul decât Arhanghelul Mihail, arhistrategul sau conducătorul oştilor cereşti, care face parte din ceata arhanghelilor...

...Din caderea îngerilor (fragment)...

...Şi căderea aceea, spun Sfinţii Părinţi, a fost atât de mare şi atât de rapidă, încât mare tulburare s-a făcut în Împărăţia Cerului.
Şi cădeau îngerii care gândeau ca satana, însă şi ceilalţi îngeri erau cuprinşi de tulburare.
Erau într-o stare de oarecare nehotărâre.
Şi atunci s-a ridicat un înger, a stat în mijlocul lor, şi-a ridicat sabia şi a zis:

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!

În momentul acela, toţi îngerii au încremenit, şi cei care cădeau şi cei care erau nehotărâţi. Toţi au încremenit.

Acel înger nu este altul decât Mihail, arhistrategul sau conducătorul oştilor cereşti, care face parte din ceata arhanghelilor, arhangheli care au de la Dumnezeu menirea de a vesti oamenilor voinţa Lui, de a transmite mai departe oamenilor poruncile lui Dumnezeu.

Pentru acest motiv şi datorită Sf. Arhanghel Mihail, Dumnezeu le-a dăruit de atunci îngerilor puterea de a nu mai cădea niciodată.

Sf. Arhanghel Mihail este înfăţişat având în mână o sabie. Sabia aceea a duhului care, după cum spune Sf. Pavel, pătrunde până la despărţitura dintre suflet şi trup...

...Sabia aceea care taie cu o precizie nebănuită şi nemaiântâlnită, despărţind binele de rău,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu