Saturday, April 21, 2018

Să ne izbăvești pe noi robii Tăi din toate nevoile


Pentru toți care scapă cu credință întru acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce ești bună că noi păcătoșii nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi și în necazuri., pururea fiind încărcați cu multe păcate, de aceea cădem înaintea Ta să ne izbăvești pe noi robii Tăi din toate nevoile.Amin!

Monday, April 16, 2018

Cum arata omul frumos ?



Cum arata omul frumos ?
Fiind oarbă din naștere, necunoscând lumina, culoarea, frumusețea, formele, a fost întrebată cum își închipuie ea că arată omul frumos. Și cu un zâmbet blând pe chip a răspuns: „Pentru mine omul frumos e omul bun, e omul blând și milos. Este omul care emană bunătate tot timpul în jur, umplându-te de pace în prezența lui. Este omul cu inima curată, fără de viclenie. Este omul care ajută și mângâie. Este omul plin de iubire. Acesta este omul frumos, așa am perceput întotdeauna frumusețea.” Ea percepea frumusețea în lumina minții ei în ciuda întunericului din ochi.

ZIDIREA PALATULUI DIN CER -SFÂNTUL APOSTOL TOMA


SFÂNTUL APOSTOL TOMA ~ CEA MAI FRUMOASĂ MINUNE A SFÂNTULUI
Una din cele mai frumoase și pilduitoare fapte ale Sfântului Apostol Toma este cea prin care a mântuit pe împăratul Indiei, Gudafor. Acesta avea un vis mare de a construi un palat grandios ca la romani, potrivit unui împărat, și așa a trimis un negustor pe nume Avan în Palestina să caute un meșter iscusit pentru această zidire deosebită.
Hristos i-a poruncit Apostolului Toma să meargă în părțile Indiei pentru a se întâlni cu Avan pentru o lucrare mântuitoare. Întâlnindu-se astfel cei doi, Toma s-a arătat pe sine un meșter înțelept, dornic să împlinească dorința împăratului.
- ZIDIREA PALATULUI DIN CER -
Văzând pe Apostolul Toma pe care slujitorul l-a adus pentru zidirea palatului, împăratul s-a bucurat în inima lui și i-a dat aceluia planurile pentru temerile și mult aur pentru zidire. Apostolul Toma a luat însă aurul de la Gudafor și l-a împărțit săracilor din cetate, învățându-i credința în Dumnezeu.
După doi ani, împăratul a trimis pe slujitorul său să întrebe pe Toma când va fi gata palatul cel mare, iar Apostol i-a zis că mai are de zidit acoperișul. Mult bucurându-se împăratul la această veste socotind că meșterul acesta îi va face lui un palat pământesc, a trimis încă aur din destul, pentru a-l înfrumuseța așa cum se cuvine. Luând aurul cu mâinile sale sfinte, Apostolul Toma a mulțumit Domnului că poartă grijă de cei necăjiți în fel și chipuri, și a împărțit din nou averea primită la nevoiași.
Trecând alți câțiva ani, împăratul a aflat că palatul mult visat de el nici nu a început a fi zidit, ci aurul care l-a dat Apostolului Toma a fost risipit la săraci. Cuprins de mânie, Gudafor a trimis după Apostol. Și l-a întrebat pe acesta dacă i-a zidit palatul, Toma a răspuns :" L-am zidit și este foarte frumos".
Dar dorind să-l vadă, Toma i-a zis :"Nu poți acum să vezi acest palat, ci îl vei vedea când te vei strămuta din această viață, când te vei putea să te sălășluiești în el și să petreci în el pe veci cu bucurie".
Crezând că Apostolul își bate joc de el, s-a mâniat și a poruncit să fie aruncat în temniță pentru a fi pedepsit cu moartea pentru fapta lui. În chiar noaptea aceea, fratele împăratului s-a îmbolnăvit și a murit. Uitând de supărarea pricinuită lui de Apostolul Toma, împăratul se tânguia acum pentru pierderea fratelui. Dar îngerul Domnului a luat sufletul fratelui său și l-a dus în locașurile cerești, unde a văzut felurite palate, însă unul dintre toate era cel mai frumos. Și dorind să rămână acolo, îngerul i-a zis că acel palat este al fratelui său, și că a fost zidită de Toma căruia i-a dat aurul cel mult, și de aceea nu poate să stea acolo. Și rugându-se Domnului să i se dea voie să se ducă la fratele lui să răscumpere acel palat pentru sine, sufletul aceluia s-a întors în trup și pe loc mortul a înviat ca dintr-un somn.
Auzind împăratul că fratele lui a înviat din morți, a alergat la el cu spaimă și bucurie. Și așa a aflat de la el că are în cer cel mai frumos palat, zidit de Toma cel întemnițat. Veselindu-se pentru viața fratelui și pentru aflarea palatului său din cer, împăratul a mers la Apostol și căzând la picioarele lui, a cerut iertare de la Domnul și botezul creștinesc.

Saturday, April 14, 2018

Thursday, April 12, 2018

PRESCURILE SI SFANTA ANAFURA



PRESCURILE SI SFANTA ANAFURA

- Despre prescuri.
La Sfânta Liturghie se folosesc 5 prescuri din care preotul săvârşeşte rânduiala Proscomidiei (pomenirea credincioşilor şi pregătirea cinstitelor daruri) înainte de începerea Sfintei Liturghii. Din prima prescură se scoate Sfântul Agneţ, care la Sfânta Liturghie se preface în Trupul Mântuitorului. Din cea de a doua se scoate părticica pentru Maica Domnului, iar din a treia se scot 9 părticele pentru cele 9 cete al sfinţilor. Ultimele două sunt pentru pomenirea credincioşilor: din a patra se scot părticele pomenindu-se creştinii vii, iar din a cincea pomenindu-se cei adormiţi.
Prescurile folosite la Sfânta Liturghie trebuie făcute de o persoană credincioasă şi care trăieşte în curăţie, de obicei o femeie văduvă. După învăţătura Sfinţilor Părinţi, prescurile se fac numai din făină, apă şi sare, fără drojdie. În locul drojdiei, pentru fermentare se folosesc bucăţele de aluat uscat rămase de la prescurile precedente. Prescurile trebuie să fie bine crescute, coap­te şi proaspete. Nu se folosesc niciodată prescurile crude sau cele atinse de mucegai sau de şoareci.

- Ce este Sfânta Anafură.
Sfânta Anafură este pâinea sfinţită prin binecuvântarea preotului la Sfânta Liturghie în timpul cântării Axionului. În fapt, bucăţelele de anafură care se binecuvintează sunt ceea ce rămâne nefolosit din cele 5 prescuri din care s-au scos părticelele, iar când nu este de ajuns pentru toţi credincioşii, este îngăduit să se adauge pâine. Anafura se mai numeşte ­“antidoron”, adică “în loc de dar”, pentru că se împarte la sfârşitul Sfintei Liturghii spre mângâierea şi sfinţirea credincioşilor care nu se pot împărtăşi cu Trupul şi ­Sângele ­Mântuitorului.
.
- Cum se ia Sfânta Anafură.
Sfânta Anafură se ia, închinându-ne cu semnul Sfintei Cruci:
• de toţi cei care s-au împărtăşit, după Sfânta Împărtăşanie;
• de cei cărora le este îngăduit, în fiecare zi, de obicei dimineaţa, fie la biserică la sfârşitul Sfintei Liturghii, fie acasă;
• întotdeauna înainte de aghiasma mică;
• după aghiasma mare, când credinciosul a primit binecuvântare pentru a lua aghiasmă mare, sau în perioada 5-14 ianua­rie, când tot creştinul are binecuvântare de a lua aghiasmă mare;
• numai pe nemâncate, adică numai de cei care nu au mai mâncat şi băut nimic după miezul nopţii precedente.
.
- Nu este îngăduit a lua Sfânta Anafură:
• cei care trăiesc în desfrânare;
• soţii cununaţi care au avut relaţii sexuale în noaptea precedentă;
• femeile în perioada lunară şi bărbaţii care au avut scurgeri în noaptea precedentă.
Dacă anafura, fiind păstrată rău, a mucegăit, ea nu se aruncă, ci trebuie arsă şi îngropată în locul amenajat special al bisericii, sau la alt loc curat, ca orice lucru sfinţit.
.
- Scoaterea de părticele.
În rânduiala Sfintei Proscomidii există posibilitatea de a se pomeni şi a scoate părticele pentru creştinii în viaţă, cu cereri speciale către Dumnezeu sau pentru mulţumire. Greşit procedează unii preoţi care, după ce pomenesc credincioşii şi scot părticică pentru aceştia, după rânduiala de mai sus, le dau această părticică acasă. Cu atât mai grav este dacă părticelele scoase pentru vrăjmaşi, de exemplu, “credinciosul” le cere pentru a le folosi în scopuri rele sau practici vrăjitoreşti.

Friday, April 6, 2018

ASTAZI 6 APRILIE IN ZIUA RASTIGNIRII DOMNULUI A APARUT PE PIATRA UNGERII PETE DE SANGE

ASTAZI 6 APRILIE IN ZIUA RASTIGNIRII DOMNULUI A APARUT PE PIATRA UNGERII PETE DE SANGE

https://www.youtube.com/watch?v=OYJglzGvZjA&feature=share

DOAMNE IARTĂ-NE


DOAMNE IARTĂ-NE ..
Prin multe țări frumoase,Prin lume am trecut.
Și multe văi și dealuri.Frumoase am văzut,
Dar nici un deal din lume.Nu m-a atras așa.
Decât dealul acesta.E dealul Golgota..
Aici găsim pe Domnul.Și Răstignira Lui,
Aici e Mântuirea.Iertare omului