joi, 8 noiembrie 2018

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL NECTARIE
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL NECTARIE

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?
Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.
Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.
Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.
Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

*****

În copilărie, viitorul sfânt Nectarie trimitea scrisori în cer, pentru Iisus Hristos, pe care-l iubea nespus. Într-o iarnă a rămas fără haine groase și fără mâncare. Anastasie a luat un creion și s-a apucat să scrie: „Hristoase al meu, hainele mi s-au rupt, pantofii mi s-au stricat şi mi-e frig. Din ce-mi dă stăpânul nu-mi ajunge nici de mâncare. N-am reuşit să trimit aproape nimic mamei mele, care este săracă. Ce să mă fac acum? Cum ies eu din iarnă, Doamne? Ajută-mă! Mă închin Ţie! Robul Tău, Anastasie”. Scrisoarea a ajuns pe mâna unui vecin de-al lui, om bun la inimă, care vrând să-i facă o bucurie, a pus într-un pachet haine din lână groasă, ceva de mâncare, ciorapi, încălțăminte călduroasă și a semnat: „de la Hristos pentru Anastasie”. Nu vă puteți închipui ce fericire a fost pe chipul băiatului, cât de mult i s-a luminat sufletul când a primit toate acele minunate daruri. Erau de la EL!

******

Papucii sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina care la un anumit interval se gasesc tociți ,arătând astfel că Sfântul vine degrab în sprijinul celor ce-l cheamă și -l cinstesc cu dragoste și multă credință!!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu