sâmbătă, 13 octombrie 2018

EU SUNT CEL CE SUNT... ...(Apocalipsa cap.1-2)...

.
.EU SUNT CEL CE SUNT...
...(Apocalipsa cap.1-2)...
Nu te teme!
Nu te teme de cele ce ai să pătimeşti
Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul.
Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă.
Cel ce sunt viu. Cel ce am fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului.
Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii.
Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.
Acestea zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel care a murit şi a înviat.
Acestea zice Cel ce are sabia ascuţită de amândouă părţile.
Iată, El vine pe nori cerului şi orice ochi Îl va vedea şi-L vor vedea şi cei ce L-au împuns şi se vor jeli, din pricina Lui, toate seminţiile pământului. Aşa. Amin.
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul...
Iar Cel ce mărturiseşte acestea zice:
Da, vin curând.
Amin!
Vino, Doamne Iisuse!
Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toţi! Amin.
(Apocalipsa cap. 1-2)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu