miercuri, 10 ianuarie 2018

Domnul Iisus Hristos a săvârşit prima minune din activitatea Sa publică, a prefăcut apa în vin


Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire, Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El. Ioan 2, 1-11
Domnul Iisus Hristos a săvârşit prima minune din activitatea Sa publică, a prefăcut apa în vin. Dacă vorbim despre viaţa de familie trebuie să avem în vede­re câteva lucruri. Căsătoria este un lucru serios şi pentru oameni responsabili, nu este o toană de moment. Dragostea care uneşte un bărbat şi o femeie trebuie să fie până la sfârşitul vieţii. Dra­gos­tea lor trebuie să fie însoţită de respect reciproc şi de întraju­torare. Soţul să ştie că soţia sa este cea care-i împărtăşeşte dragostea şi-i poartă în pântece copiii. Ambii sunt datori să se roage unul pentru altul, să mear­gă împreună la biserică şi să nu genereze discuţii distructive. Sfântul Ioan Gura de Aur aşa spune: „Familia este o mică Biserică!”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu