marți, 5 decembrie 2017

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae:
Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut în localitatea Patara din Asia Mică în a doua jumătate a secolului al III - lea. Participă în calitate de episcop la primul sinod ecumenic ținut la Niceea în anul 325.
Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform căreia Iisus Hristos nu este Fiul Lui Dumnezeu, ci doar un om cu puteri supranaturale.
La acest Sinod este recunoscut drept un mare apărător al Ortodoxiei. Atât de puternic a argumentat Nicolae și atât de încăpățânat a fost Arie, încât, îngrijorat de ruptura care se putea face în Biserică, viitorul sfânt i-a dat ereticului o palmă în cadrul Sinodului.
De la palma Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, în 5 decembrie, celor neascultători să li se dea o joardă în semn de avertisment.

A dăruit mult săracilor, a liniștit pe întristați, a vindecat cu putere de la Dumnezeu pe bolnavi, arătând lumii slava Tatălui Ceresc.
Moare în anul 340, iar din anul 1087, moaștele sale se păstrează la Bari, în sudul Italiei.

"Nicolae" este unul dintre numele personale cele mai îndrăgite și mai răspândite.
El este format din cuvintele grecești: "nike" - victorie, biruință și "laos" - popor, având înțelesul de "om ce face parte dintr-un popor victorios".
Sărbătoarea lui are și numele de San Nicoară, o posibilă derivație din "Sanctus Nicolaus".
Peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae.
Din totalul persoanelor care poartă aceste nume, aproape 538.500 sunt bărbați (Nicolae, Niculai, Nicușor, Niculae, Nicu, Nicula, Nicoară), iar aproximativ 280.000 sunt femei (Nicoleta, Niculina, Neculița, Nicolina, Nicola)".

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae:

"O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma Lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia Lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul Lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu