Friday, May 26, 2017

R U G Ă C I U N E A ,, M U L Ț U M I R I L O R "

R U G Ă C I U N E A
,, M U L Ț U M I R I L O R "

Î Ț I M U L Ț U M E S C , D O A M N E ,
ÎȚI MULȚUMESC   A Z I , C Ă   S U N T ,
P E N T R U   Z I U A   D E M Â I N E !

Î Ț I M U L Ț U M E S C , CĂ AM PE MASĂ O PÂINE !

Î ȚI M U L Ț U M E S C , PENTRU STROPII DE PLOAIE ,
PENTRU FRUCTE , PĂSĂRI , FLORI ,
PENTRU  SOARELE  CARE  RĂSARE  ÎN ZORI
PENTRU  CERUL  CU  LICĂR   DE  STELE ,
PENTRU  T O A T E   Z I L E L E
V I E Ț I I M E L E ,
PENTRU  FIRUL  DE  APĂ  IZVORÂT  DIN
FÂNTÂNĂ ,
PENTRU  HARUL  CE-MI  POARTĂ  A  MEA  MÂNĂ
PE-ARCUȘ  DE  VIOARĂ ,  PE  PÂNZĂ ,  PE PIATRĂ ,
PENTRU  VIERSUL  CE  CURGE  DIN  MINE  SPRE  CER !

M U L Ț U M E S C ,
P E N T R U   O M U L   B L A J I N
Ș I  S I N C E R ,

M U L Ț U M E S C ,  PENTRU  HAINA  PE  CARE  O  PORT ,
P E N T R U   T O T  C E  M Ă  D O A R E
ȘI  TOTUȘI  SUPORT !

Î Ț I   M U L Ț U M E S C ,  PENTRU   CÂNTECUL  DE   PĂSĂRELE ,
P E N T R U   T O A T E   ÎNCERCĂRILE   VIEȚII   MELE !

M U L Ț U M E S C ,  PENTRU  PUIUL  DE  OM  CE  SE  VA  NAȘTE !

Î Ț I   M U L Ț U M E S C ,
C Ă  A I  Î N V I A T   Î N   N O A P T E A
D E   P A Ș T E !

A M   ATÂTEA   L U C R U R I   PENTRU  CARE  SĂ - Ț I   M U L Ț U M E S C ,

CĂ   N U   A R   F I  D E A J U N S
O  M I E   D E A N I   SĂ TRĂIESC !!!

No comments:

Post a Comment